6 stycznia 2017

Program konferencji

Szanowni Państwo,

Konferencja "Rola prawa w życiu jednostki - teoria i praktyka u progu XXI wieku" odbędzie się za równo tydzień (t.j. 13 stycznia) na Uniwersytecie SWPS. Dostępny jest już program, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nim.

Z poważaniem
KNPP "Sapere Aude"21 grudnia 2016

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zaufanie jakim nas obdarzyliście, rok 2016 był niezwykle owocny, życzymy by ten nadchodzący był równie pracowity.

Z poważaniem
Zarząd Koła Naukowego Prawa Prywatnego "Sapere Aude"


10 grudnia 2016

Zdjęcia z konferencji "Aspekty prawne innowacji w biznesie"

Szanowni Państwo,

Dnia 8 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS miała miejsce konferencja dotycząca "Aspektów prawnych innowacji w biznesie". Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim prelegentom, sprawozdawcom i innym osobom, które pomogły przy organizacji i obsłudze konferencji. To było niezwykle inspirujące spotkanie.  Poniżej prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia.

7 grudnia 2016

Konferencja: "Rola prawa w życiu jednostki. Teoria i praktyka u progu XXI wieku."Koło naukowe Prawa Prywatnego "Sapere Aude" działające przy poznańskim instytucie prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Samorząd Studentów Uniwersytetu SWPS oraz Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego "The American Law Society" ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych. Teoria i praktyka u progu XXI wieku".

O konferencji 

Przedmiotem konferencji będą zagadnienia związane z wykorzystaniem dotychczasowych osiągnięć z zakresu psychologii, filozofii, socjologii i politologii w badaniach nad rolą prawa w życiu jednostki.

Obecnie podkreśla się mocno konieczność powiązania nauk prawnych z pozostałymi naukami społecznymi. Stąd tak ważne jest, aby poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące znaczenia prawa, dynamiki i kierunków jego rozwoju we wspomnianych dziedzinach nauk, co ma służyć jego lepszemu zrozumieniu i przełożeniu na język praktyki.

Adresaci wydarzenia 
Konferencja jest adresowana do doktorantów, studentów oraz entuzjastów nauk, takich jak: prawo, psychologia, socjologia, politologia, filozofia, którzy chcieliby podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą oraz ją poszerzyć i uzupełnić.

Sugerowana tematyka prezentacji 

miejsce prawa w strukturze społecznej i jego podstawowe funkcje; 
problematyka polityki prawa w ujęciu badań socjologiczno-prawnych (prawo jako narzędzie zmiany społecznej); 
kierunki psychologiczne w teorii i praktyce prawa; 
osiągnięcia i kierunki rozwoju psychologii w naukach prawno-procesowych; 
subiektywistyczna koncepcja prawa jako zjawiska psychologicznego (w odniesieniu do rozważań Leona Petrażyckiego); 
zasięg społeczny nieposłuszeństwa obywatelskiego i jego współczesne znaczenie; 
egoistyczna dbałość o prawnie gwarantowane interesy jednostki, a dobro ogółu w społeczeństwie demokratycznym; 
relacje pomiędzy prawem a wolnościami wyznania i sumienia. 

Przedstawione zagadnienia stanowią jedynie propozycje referatów. Zachęcamy również do zgłaszania prezentacji o tematyce wykraczającej poza powyższą listę.


Zgłoszenia


Udział czynny:

osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na dole strony oraz przesłanie abstraktu na adres: ggryz@st.swps.edu.pl do 28 grudnia 2016 r.

Wymogi formalne dotyczące abstraktu: czcionka 12-punktowa; Times New Roman; interlinia: 1,5; format: doc/docx. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych abstraktów.


Informacja o zakwalifikowaniu referatu otrzymają Państwo do 3 stycznia 2017 r. Osoby zakwalifikowane prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej do 5 stycznia 2017 r.Udział bierny:

osoby zainteresowane biernym udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy.


Opłaty
Uczestnicy czynni – 50 złW opłacie zawarte są koszty materiałów konferencyjnych i cateringu. Uwaga – opłaty nie będą zwracane w razie rezygnacji.

Numer konta: 17 1750 0009 0000 0000 1095 1089

Tytuł przelewu: KNRP2017 + imię i nazwisko uczestnika

Potwierdzenia przelewu oraz abstrakty prosimy przesyłać na adres ggryz@st.swps.edu.pl.


Organizatorzy 


Patronat Honorowy
 
biz.